Diverzita a Inkluze

Diverse workforce and inclusive workplace

Trénink a rozvoj

Poskytujeme workshopy a tréninky šité na míru klienta.

  • unconscious bias / nevědomé předsudky
  • inkluzivní leadership
  • ženy v leadershipu

Poradenství

Poskytujeme poradenské služby v řízení diverzity napříč organizací a v budování inkluzivní kultury.

  • analýza diverzity a inkluze v organizaci
  • nastavení dlouhodobé strategie diverzity a inkluze
  • zaměstnanci a HR

Veškeré služby poskytujeme v češtině a angličtině.

Pro více informací a ceník služeb pište na mail@janatikalova.cz