Diverzita a inkluze pro firmy

Diverse workforce and inclusive workplace

Trénink a rozvoj

Poskytujeme workshopy a tréninky na:

  • unconscious bias / nevědomé předsudky
  • inkluzivní leadership
  • ženy v leadershipu

Poradenství

Poskytujeme poradenské služby v řízení diverzity napříč organizací a v budování inkluzivní kultury.

  • analýza a mapping diverzity a inkluzivní firemní kultury
  • vytvoření dlouhodobé strategie
  • podpůrné programy na retenci a engagement zaměstnanců
  • Inkluze od náboru po offboarding

Veškeré služby poskytujeme v češtině a angličtině.