Pro školy

_MG_1687Živá knihovna je velice oblíbená na základních a středních školách a realizujeme ji od roku 2008. Již několikrát jsme navštívili např. Gymnázium nad Štolou, Základní školu Eden.

Jak to probíhá

  1. WORKSHOP – celá třída se zúčastní simulační hry a ponoří se do virtuálního světa lidí z menšin. Po dobu 2 vyučovacích hodin je třída pod vedením kvalifikovaného a zkušeného lektora. Doporučujeme, aby se učitel zúčastnil pouze jako pozorovatel. Workshop je přípravou na setkání s lidmi z reálného světa – s lidmi s různým omezením a překážky, které se uskuteční do 14 dní.
  2. ŽIVÁ KNIHOVNA – třída je rozdělena do několika skupinek dle počtu živých knih, obvykle 3-5 studentů a 1 kniha. Po dobu 2 vyučovacích hodin je třída pod vedením kvalifikovaného a zkušeného koordinátora, rozhovory vedou autentické osoby (knihy), které se nebojí žádné otázky. Rozhovor trvá cca 20 minut. Učitel by se neměl rozhovorů účastnit bez souhlasu knihy a studentů.

Workshop je pro studenty menší přípravou na samotnou Živou knihovnou. Doporučujeme objednat balíček workshop + knihovna.

Cena

  • Workshop + knihovna (2 aktivity)

Pro 1 třídu 2 vyučovací hodiny workshop a 2 vyučovací hodiny knihovna – 5 500 Kč 

  • Knihovna (1 aktivita)

Pro 1 třídu 2 vyučovací hodiny knihovna – 3 500 Kč 

  • Workshop (1 aktivita)

Pro 1 třídu 2 vyučovací hodiny workshop – 2 500 Kč

Pro mimopražské školy bude kalkulováno zvlášť cestovné dle ceníku veřejné dopravy.