Živá knihovna

Kachka © DSC_0701Co je Živá knihovna

Metodologie projektu je postavena na dialogu, který probíhá v předem určeném místě a čase. Knihovna je celou dobu vedena zkušeným lektorem. Vystupují zde osoby = knihy, které vypráví své příběhy a posluchači = čtenáři. Příběhy knih jsou z různých oblastí, např. zdravotní postižení, barva pleti, homosexualita, náboženství, drogy, vězeňství, domácí násilí … Rozhovor trvá většinou 30 minut, v poklidné a obohacující atmosféře. Otázky mohou být velmi soukromé, avšak pravidlem knihovny je oboustranný respekt, tolerance a lidská důstojnost.

Živé knihy

Sluchově postižená studentka, HIV pozitivní, Vozíčkář, Bezdomovec, Vietnamec, Život s dluhy a exekucemi, Konvertovaná muslimka, Péče o postiženého sourozence, Mexičanka, Veganka, Vyléčená drogová závislost …

Historie

OPIM je průkopníkem projektu Živá knihovna v ČR. Poprvé jsme veřejnosti otevřeli knihovnu na letním festivale United Islands of Prague v roce 2007.

Každoročně jste nás mohli vidět na několikakachka© DSC_0591 multižánrových pražských festivalech až do roku 2013.

Od roku 2008 pořádáme knihovnu ve školách pro různé věkové kategorie.