OPIM
DEI programy a nástroje
všechny programy jsou offline i online
DEI workshopy, přednášky, školení a facilitace
témata v DEI šité na míru společnosti
 • Diverzita a inkluze v náboru
 • Různorodost a inkluze zaměřeno na gender, věk, politická korektnost, sexuální obtěžování...
 • Mezikulturní spolupráce
 • Nevědomé předsudky (unconscious bias) a mikroagrese
 • Inkluzivní leadership
 • Ženy v leadershipu - succession a retence
 • Inkluze znevýhodněných zaměstnanců | komunity
 • Hodnoty - mindfulness - duševní zdraví

DEI strategie v souladu s HR a firemními cíli
analýza a design programů, procesů, nástrojů
 • Diagnostika, průzkumy a zmapování inkluze a diverzity ve firmě
 • Facilitace a moderace diskuzí a firemních konferencí
 • Kariérní stránky a náborové kampaně
 • Strategie k řízení diverzity a budování inkluzivní firemní kultury
 • Design aktivit v rámci navržené strategie k D&I
 • HR cyklus z pohledu inkluze a zaměstnanecké zkušenosti
 • Interní komunikace o firemní diverzitě a inkluzi
 • Externí komunikace a PR o podpoře diverzity a inkluze firmy
 • Tvorba programů v rámci HR cyklu s důrazem na atraktivnost značky, retenci a angažovanost zaměstnanců
 • Formování ERGs (Employee Resource Groups) a získávání diverzity ambasadorů

výměna rolí, identity a privilegií hrou
sebereflexe a allyship
 • Gamifikací a interaktivními technikami v jiné roli
 • Sebehodnocení a sebereflexe vlastních privilegií a moci
 • Posilnění podpory peer to peer
analýza kompetencí a osobní plán rozvoje
psychologický nástroj k měření 9 klíčových kompetencí
 • Online nástroj, který zanalyzuje různé kompetence a chování
 • Sada cvičení na doporučení kouče k posilnění kompetencí a skrytých talentů
 • Inkluze různorodých talentů v týmu - jak s tím týmově pracovat
Používáme gamifikaci, interagujeme a přinášíme příklady z praxe z tuzemských i zahraničních organizací.
Čerpáme přes dvě desetiletí ze zkušeností v ČR a zahraničí, ze spolupráce s mnoha významnými organizacemi a partnery, např. Rada Evropy, United Nations, UNICEF nebo s vlajkovou lodí v oblasti diverzita Living Institute v Dánsku.
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.