OPIM Blog

O diverzitě a inkluzi v Avastu

OPIM blog
Mapujeme firmy, pro které je diverzita důležitá a inkluze zaměstnanců je automatická. Jsou to společnosti, které se snaží o takové firemní prostředí a kulturu, kde se zaměstnanci cítí být součástí a jejich jinakost nebo životní situace není ve firmě překážkou.

Jsou to firmy v České republice, kde rovné šance a příležitosti jsou firemní DNA.
Jednou z nich je technologická společnost Avast. Děkujeme za sdílení v D&I Interview s CEO Avastu, Ondřejem Vlčkem.

Proč je pro Avast diverzita a inkluze důležitá?

Diverzita má mnohem hlubší smysl a potenciál, než je momentálně v českém kontextu chápáno. Pro mě osobně je diverzita jednou ze základních podmínek správného fungování firmy. Jde zejména o různorodost názorů – o všem ve firmě se diskutuje racionálně nebo i emočně a díky různým backgroundům, zkušenostem a názorům přinášejí různí lidé různé pohledy, což se ve stádovitém homogenním prostředí nikdy nestane. Zfunkčnit takový různorodý tým je náročnější, ale je to jediná cesta k tomu, abychom se zase posunuli dále a mohli našim zákazníkům sloužit o něco lépe. 

Jak přistupuje Vaše firma k diverzitě a inkluzi na pracovišti?

Chtěl bych, abychom v Avastu vytvářeli prostředí, ve kterém se každý cítí dobře, zahrnutý a respektovaný. Diverzita má více vrstev a nejde samozřejmě jen o otázku zastoupení mužů a žen. My jsme se ale rozhodli začít právě s posílením zastoupení žen v technických a vedoucích rolích. Soustředíme se na podporu komunit a institucí vzdělávajících nové talenty, na viditelnost a pomoc našich expertů a nastavení vnitřních procesů týkající se celé životní cesty zaměstnance tak, aby nebyla zatížena žádnými předsudky vůči backgroundu, věku, pohlaví nebo vzhledu. 


Co je pro Avast v oblasti diverzity a inkluze největší výzva?

Jako technologická firma máme zhruba 55 % zaměstnanců ve vývoji a výzkumu, ale žen ve vývojářských rolích máme jen kolem 14 %. Nejsme v tom sice výjimeční, ale nechceme se s tímto stavem spokojit, máme velké ambice a pracujeme na změně. A nejde jen o to zvýšit zastoupení žen v naší firmě, ale i o celkové množství žen v IT oborech v rámci celé České republiky. A jsme přesvědčeni, že tato práce musí začít už na středních školách, což je součást naší strategie.

Děkujeme za rozhovor a za společnou snahu o společnost, kde jinakost není překážkou.