OPIM Blog

Mezinárodní den žen není retro

Mezinárodní den žen zprofanovali v Československu komunisté a i mladší generace se k tomuto svátku staví tak nějak odměřeně. Karafiát a chlebíček je překonaná minulost, pojďme si ukázat, proč je významné si tento svátek připomínat.

Historické okénko

Podle Fóra 50 % dnes málokdo ví, proč zrovna 8. březen je MDŽ. Tento den se slaví již od počátku 20. století, kdy se ženy začaly bít o svá práva. Na sjezdu socialistických žen ve Stuttgartu padl návrh, že by se každý rok ve stejný den scházely ženy a bojovaly za své volební právo. Chtěly tak upozornit širokou veřejnost. 

Osmý březnový den se zvolil po velké demonstraci žen proti první světové válce v Petrohradě, která se konala podle gregoriánského kalendáře 8. března. Organizace spojených národů MDŽ oficiálně uznala až v roce 1975.

Po Sametové revoluci se v našich končinách od oslav Mezinárodního dne žen dost upustilo, hlavně proto, že se dodnes řada lidí domnívá, že se jedná o komunistický svátek. Protože tento mýtus jsme si již vyvrátili, není na škodu si ukázat, že ženy svůj boj za rovnoprávnost nemají zcela vyhraný.

Čísla, čísla, čísla

V článku o Diskriminaci v práci jsme již napsali, že ženy v Česku vydělávají v průměru o 20,1 % méně. 

Ale nejde jen o peníze, zastoupení žen v politických funkcích je velmi nízké. Na tuto problematiku dlouhodobě upozorňuje organizace Fórum 50 %. Ve vládě nikdy neseděla ani třetina žen, momentálně ve vládě Andreje Babiše jsou čtyři ministryně z celkového počtu 13 ministrů. V Senátu nalezneme jen 12 senátorek z 81 volených, tedy 14,81 %. V Poslanecké sněmovně je pouhých 22 % žen, v roce 2017 se při volbách o místo ucházelo jen o něco více žen (28,6 %). V krajských zastupitelstvích je poměr podobný, konkrétně z voleb 2020 vzešlo 22,1 % zastupitelek. O něco více žen nalezneme v komunální politice a to 28 procent.

Zdroj: Fórum 50 %

Český statistický úřad zmapoval v roce 2018, jak jsou na tom veřejnoprávní média, co se týče vedoucích pozic. Přikládáme tabulku:


I další čísla Českého statistického úřadu nejsou moc lichotivá, žen v řídících funkcí je zkrátka málo. 

V loňském roce upozornil zpravodajský server iDNES.cz na výzkum společnosti The Pipeline, který zkoumal zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích britských společnostech z indexu FTSE 350. Výsledek je šokující, protože velké firmy, které mají ve výkonných radách alespoň třetinu žen, mají v průměru desetkrát vyšší zisk, než firmy s ryze mužskými správními radami. 

Je zřejmé, že ženy svůj boj za rovnoprávnost nemají dobojován, ba naopak. 

Příběhy

U příležitosti Mezinárodního dne žen chceme upozornit na ženy, které ovlivnily nás, tým OPIM.

Olga Havlová

První manželka Václava Havla, žena s grácií a velkým srdcem. Narodila se na Žižkově, kde prožila své mládí, a kde pomáhala starší sestře s péčí o její děti. Milovala divadlo, kde se seznámila se svým manželem, kterému byla v časech zlých vždy oporou. Nebyla ale jen jeho manželkou, chtěla změnit československou společnost. Svého manžela jako prezidenta si zprvu představit nedokázala, ale postupně se naučila sedávat vedle králů, královen a dalších čelných představitelů různých států. Nicméně zůstávala velmi lidská. Jako první dáma založila Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, která pomáhá dodnes hendikepovaným.

Do Aun Schan Su Ťij

Barmská bojovnice za lidská práva strávila desítky let v domácím vězení, kam se zřejmě vrátila na počátku letošního roku, kdy moc v Barmě převzala armáda. Su Ťij je nositelkou Nobelovy ceny za mír. 

Františka Plamínková

Česká politička, novinářka a učitelka, která se velmi zasazovala o ženská práva a sdílela myšlenky T. G. Masaryka. Věznilo ji gestapo a byla popravena za heydrichiády v roce 1942. “Mě zabilo, že jsem žena. Kdybych byla klukem, byla bych se pravděpodobně stala nějakým vlivným činitelem, který by měl kol sebe řadu placených pomocníků,...” svěřila své přítelkyni v roce 1920.

Milada Horáková

Česká politička a právnička, o které se sice často mluví, nicméně se často zapomíná, jak bojovala za ženská práva. 

Nora Fridrichová

Novinářka a matka malých dětí, která v době koronavirové pandemie upozornila na svízelnou situaci samoživitelů.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, které ženy inspirují vás.Věříme, že jednou nastane doba, kdy ženy svůj boj dobojují a jejich práva s muži budou skutečně rovná a ne jen na papíře. Přesto Mezinárodní den žen i potom bude mít cenu připomínat, protože není na škodu se inspirovat příběhy neobyčejných žen a bojovnic za férový svět pro všechny. 

V OPIM věříme, že rovná práva pro všechny lidi má být norma a ne výjimka, a proto jsme vytvořili webovou aplikaci Diversity Talent Pool, která pomáhá různorodým lidem najít uplatnění na trhu práce ve firmách, které respektují odlišnosti.