Home

„Je snadnější rozbít atom než předsudky“, řekl Albert Einstein. My předsudky rozbíjíme v OPIM od roku 2001 v programech zaměřených na diverzitu a inkluzi a v Živé knihovně.

V letech 2001 – 2007 jsme hostovali nebo spoluorganizovali 29 lokálních a mezinárodních projektů na lidská práva a inkluzivní vzdělávání.

OPIM od roku 2008 působí jen v ČR.

@ LinkedIn
@ Facebook