Úvod

OPIM trailer

OPIM je nezisková organizace zaměřena na vzdělávací lidskoprávní programy pro děti, mládež i dospělé. Vznikla v roce 2001. V prvních pěti letech jsme realizovali nebo se spolupodíleli na více než 25 programech v ČR a v zahraničí. Hlavní dominantou byly výměnné mezinárodní lidskoprávní projekty skrze sport, kulturu a umění.

Spolupodíleli jsme se na významných projektech v ČR (např. celoevropská kampaň Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní, SMOK – Síť multikulturních otevřených klubů), zakládali jsme mezinárodní network HREYN (Human Rights Education Youth Netowrk).

OPIM v roce 2007 v ČR poprvé uvedla projekt Živá knihovna, který je dnes rozšířen v téměř každé zemi Evropy a v ČR jej realizuje několik organizací.

Dej like na Facebook

Stáhni si pohled