OPIM

Programy diverzity a inkluze

Pomáháme organizacím vytvářet inkluzivní firemní kulturu
s rovnými šancemi, kde je různorodost lidí respektována a vítána.
Poskytujeme vzdělávací programy a poradenství.
On-line & Off-line
Vzdělávání v online verzi jsme vytvořili s prvky interakce, zážitku, momenty překvapení,
her, sdílení a diskusí, které běžně používáme v offlinovém formátu.
Aktuálně
Webinář
Práce a život lidí s poškozením míchy
V OPIM startujeme 12dílný seriál Různorodost nám sluší! Každý měsíc bude formou online webináře jiné téma o různorodosti a začleňování lidí do pracovního a společenského života. Seriál přinese praktické rady a přímé zkušenosti pod taktovkou erudovaných odborníků a odbornic z dané oblasti.

1.díl je o zaměstnávání lidí s poškozením míchy. Hostem je David Lukeš, ředitel Centrum Paraple, vášnivý ragbista a vizionář se smyslem pro humor.

Středa 27.1. 14:00 - 15:00 hod
Online na ZOOMu
Vstupné 450 Kč
Ušijeme na míru pro vás
Tréninky a workshopy
na míru
 • Diverzita a inkluze v náboru
 • Diversity management a klíčová témata
 • Inkluze znevýhodněných zaměstnanců | komunity
 • Nevědomé předsudky (unconscious bias)
 • Inkluzivní leadership
 • Mezikulturní spolupráce
 • Ženy v leadershipu
 • Sociální média a fake news pro studenty a pedagogy
Naše tréninky a workshopy přináší hravost a jedinečný zážitek. Neformálnost a gamifikace je pro nás klíčová pro podporu vzájemného dialogu, zamyšlení se nad sebou i druhými, rozvoj kompetencí a zvýšení empatie v práci s různorodými lidmi. S účastníky maximálně interagujeme a přinášíme příklady z praxe z tuzemských i zahraničních organizací.

Chcete vyzkoušet řadu praktických nástrojů k diverzitě a inkluzi, které pak můžete následně použít v praxi při práci s / v týmech či pracovat na svých rozvojových plánech?
MÁM ZÁJEM
Poradenství
 • Diagnostika, průzkumy a zmapování diverzity a inkluze ve firmě, zprostředkování benchmarku
 • Kariérní stránky a náborové kampaně
 • Strategie k řízení diverzity a budování inkluzivní firemní kultury
 • Metodiky diverzita, inkluze a anti-diskriminace nejen pro HR
 • Interní komunikace o projektech k firemní diverzitě a inkluzi
 • Externí komunikace a PR o podpoře diverzity a inkluze firmy
 • Tvorba programů v rámci HR cyklu s důrazem na atraktivnost brandu, retenci a engagement zaměstnanců
 • Formování ERGs (Employee Resource Groups) a získávání diverzity ambasadorů

V poradenství v oblasti firemní diverzita, inkluze, rovné zacházení a HR čerpáme přes dvě desetiletí ze zkušeností v ČR a zahraničí, ze spolupráce s mnoha významnými organizacemi a partnery, např. Rada Evropy, United Nations, UNICEF nebo s vlajkovou lodí v oblasti diverzita Living Institute v Dánsku.

Je vaše firma v diverzitě a inkluzi aktivní, jste teprve na této cestě na začátku nebo nevíte kudy? Pro každou organizaci máme individuální řešení a správnou navigaci k úspěšnému řízení diverzity jako součást vašeho byznysu.
MÁM ZÁJEM
Řekli o nás
V době, kdy jsme v Kiwi.com měli 50% žen a průměrný věk zaměstnanců byl 25 let, tak jsme začali spolupracovat s Janou Tikalovou. Chtěli jsme být připraveni na baby boom a potřebovali jsme vytvořit program pro rodiče, aby zůstali i při mateřské a rodičovské stále Kiwis. Jana nám pomohla vytvořit program grow.kiwi.com pro rodiče a manažery.
Jana je velká profesionálka s lidským přístupem a dovede trpělivě naslouchat. Navrhla nám několik možností a pohledů a předala vždy upřímnou zpětnou vazbu. Její poradenství a zkušenosti doporučuji všem, kteří chtějí vidět skutečný a smysluplný dopad diverzity a inkluze ve firmě.

Kateřina Gábová
VP of People at Slido
Former Chief HR Officer at Kiwi.com
OPIM byl náš klíčový partner v programu diverzita a inkluze ve ŠKODA akademie. Připravili nám několik modulů pro studenty a žáky, které poté organizovali a školili.
Jsem velmi spokojená s profesionálním přístupem a odborností. Program byl velmi interaktivní s různými nástroji. Doporučuji zažít program Živá knihovna, kterou OPIM organizuje.
Spolupráci s OPIM velmi doporučuji těm, kteří chtějí pracovat s tématy diverzita, inkluze nebo rovné příležitosti pracovat.
Sandra Lacinová
Kvestorka ŠKODA AUTO Vysoká škola
Ex koordinátorka ŠKODA AUTO
Střední odborné učiliště strojírenské
Účastnila jsem se školení o diverzitě, inkluzi a nevědomých předsudcích, které vedla Jana Tikalová z OPIM, pro vedení Plzeňského Prazdroje.
Velmi si vážím celkového přístupu v průběhu školení, kde byly evidentní nejenom její facilitační schopnosti a bohaté znalosti a zkušenosti z oblasti diverzita a inkluze. Ale dovedla i celé školení uchopit tak, aby obsah co nejlépe reflektoval náš byznys a náš management.
Jana je profesionálka s vášní k tomu, co dělá. Má jasný cíl, a tím je inkluze a rovné příležitosti ve společnosti a byznyse.
Drahomíra Mandíková
Chief Corporate Affairs Officer, Asahi Europe & International
Byznys příklady práce s diverzitou a inkluzí
Tréninky pro manažery a recruitery na diverzitu a nevědomé předsudky ve společnosti L'Oreal Nordic pomohly během 2 let zvýšit zastoupení mužů z 22 % na 50 %. Pro Danske Bank je diverzita a inkluze top prioritou firmy a součást byznysové strategie, plně podporována vedením firmy.
Outsourcovaným poradenstvím vznikla Diversity roadmap, díky průzkumu firma získala vstupní data a probíhají vzdělávací a podpůrné programy. Za 1,5 roku má firma podporu z řad nižšího managementu a o 10 % vzrostlo zastoupení žen
ve vedoucích pozicích.
Naše programy zaměřené na diverzitu a inkluzi přispívají k naplňování
Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs), které v ČR aktivně
podporuje celá řada významných firem.

Další programy na diverzitu a inkluzi