OPIM

Proč diverzita

Dát příležitost různorodým lidem je nejen správné, ale i byznysově výhodné.
Diverzifikovaný tým přináší kreativitu, inovace, zvyšuje však také výkonnost,
finanční výsledky a otevírá dveře novým příležitostem a zákazníkům.
Různorodé týmy přinášejí
Podle mezinárodních studií má diverzita v dlouhodobém měřítku pozitivní dopady na organizaci. Klíčem je však fungující inkluzivní firemní kultura otevřená různým lidem, kteří nemusí skrývat své identity. Až 67 % uchazečů o práci preferuje firmu, která není homogenní.
Glasdoor | McKinsey | BCG | Cloverpop

2 ×
Rozhodování jsou rychlejší
o 45 %
Finanční výsledky jsou lepší
o 35 %
Výkonnost týmu se zvýší
87 %
Lepších byznysových rozhodnutí
Různorodé týmy mají na trhu větší uplatnění, než homogenní.
To, co diverzita organizaci přináší v byznysových číslech je důležité,
ale mnohem důležitější je skutečný zájem a víra v to, že všichni lidé mají hodnotu, jsou potřební a měli by proto dostat stejné šance.
Je řada možností, opatření a programů
jak být inkluzivní a otevřený diverzitě