OPIM
Náš tým
Jana Tikalová
Zakladatelka a výkonná ředitelka
Před 20 lety jsem začala v České republice šířit osvětu a vzdělávání v diverzitě, inkluzi a lidských právech. Na VŠ jsem založila OPIM, vystudovala jsem antropologii v UK. Několik let jsem se věnovala spíše zahraniční spolupráci.

Mám zkušenost se seniorními pozicemi v HR a tréninku v travel retail a v automotiv. V roli lektorky povzbuzuji měnit myšlení lidí a v roli konzultantky pomáhám využít v organizaci potenciál diverzity a strategicky vytvářet zdravou inkluzivní kulturu.

Jsem vizionářka a studnice nápadů, otevřená novým věcem a výzvám. V OPIM vedu tým a starám se o B2B partnery. Jsem spoluzakladatelka a členka boardu D&I Shapers.
Martin Kokeš
IT support & development
Působím jako učitel tvorby webových stránek a aplikací na soukromé střední škole, kde se setkávám mimo jiné i s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Když mi Jana tehdy představila OPIM a projekt Diversity Talent Pool, začalo mi do sebe vše zapadat. Vlastně tak některé své žáky pomáhám propojit s možným budoucím zaměstnavatelem.

V OPIM se starám především o backend Diversity Talent Poolu a implementaci nových technologií.
Marie Horniecká
Business Development
Mám na starosti strategii a rozvoj organizace a do OPIMu přináším inovativní přístupy. Posunuji naše služby a produkty do technologických výšin a uvádím nové nápady do praxe.

Zkušenosti jsem sbírala v consultingu na projektech výzkumu, inovací a technologií. Vystudovala jsem mezinárodní vztahy, což mi přineslo řadu různých kooperací, např. konzultace pro Fortune Global 500 společností a EU Program, nebo eco-sociální startup v Indii. Jako lektorka a facilitatátorka jsem vedla řadu školení a zaváděla micro-learningové kurzy.

Vidět za sebou výsledky je moje hlavní krédo.
Jana Gajdošová
Operations & Communication
Práce v oblasti lidských práv, diverzity a inkluze je mým snem již od dob studia etnologie. S OPIM spolupracuji přes 10 let - nejdříve jako dobrovolnice a koordinátorka Živé knihovny na školách, v současnosti mám na starosti operativu a komunikaci.

Propojuji svou vášeň k diverzitě a inkluzi a své zkušenosti s řízením a koordinací projektů.

Několik let jsem se věnovala i problematice vzdělávání a kariérového poradenství, zastupovala jsem také ČR v pracovní skupině EK pro předčasné odchody ze vzdělávání.

Jsem komunikativní, ale mám ráda i svůj klid při práci v excelovských tabulkách.
Dinah Spritzer
Lektorka a facilitátorka - mezinárodní komunikace
Jsem konzultantka komunikace se zaměřením na diverzitu, mezikulturní dialog, psaní se slovní hantýrkou, média gramotnost, prevenci sexuálního obtěžování a zvyšování sebevědomí žen.

Přes dvacet let pracuji jako novinářka, zaměřuji se na menšiny, náboženství a rovnost mužů a žen, sociální a kulturní aspekty zemí Střední a Východní Evropy. Jsem Američanka a v ČR žiji od roku 2001.

Vyučuji žurnalistiku na univerzitě New York University Prague a jsem autorkou akademické publikace "Global and Intercultural Communications" (2021).

V OPIM se podílím na facilitacích workshopů se zaměřením na mezikulturní dialog.
Ondřej Pospíšil
Webdesigner
Primárně se zabývám webovým designem a digitální strategií. Navrhuji weby, webové aplikace a netradiční technická řešení. Jednoduše, přehledně a systematicky.

Mám zkušenosti převážně z technicky zaměřených firem a projektů. Jsem autor sešitu pro webdesignery Poonbook a stojím za kreativním labelem Kolabo.

Práce je pro mě hlavně zodpovědnost. Baví mě rozmanitost. Nikdy nemám stejný den.

V OPIM se starám o vizuál a použitelnost platformy Diversity Talent Pool.

Barbora Sedlářová
B2C & Živá knihovna školy
Témata lidských práv, inkluze
a diverzity mě zajímají od dob studií. Můj velký zájem si získal Blízký Východ. Rovnoprávnost pro mě neznamená uniformitu pro všechny, ale naopak přistupování ke každému jako k jedinečnému člověku.

Přes 6 let, i během své dvojité rodičovské, se věnuji online zpravodajství a to jak domácímu, zahraničnímu, tak i regionálnímu.

Jsem plánovač se spolehlivostí
a smyslem pro perfektní organizaci, kterou jsem nasbírala hlavně při rodičovské. V OPIM pomáhám
s organizováním eventů a mám na starosti B2C komunitu.
Tereza De Bardi
Spoluzakladatelka D&I Shapers
Jsem ředitelka poradenství ve společnosti Deloitte a pracuji s klienty na velkých transformací organizací, především v oblasti finance a sdílené služby. Během své 20+ let praxe ze světa byznysu jsem se naučila pohybovat v mužsky dominantních pracovních prostředí a věřím v budoucnost větší diverzifikace managementu a leadershipu. Od roku 2020 vedu agendu diverzity a inkluze v Deloitte Česká republika.

Jsem kreativní, kombinuji své záliby se svými vášněmi.

Spoluzaložila jsem platformu D&I Shapers vytvořenou OPIM, kde působím rovněž jako členka boardu.
Kristin LaRonca Parpel
Moderátorka podcastů a facilitátorka
Věnuji se koučinku a mentorignu pro vysoké manažerské pozice.
Při studiích psychologie jsem vypomáhala dětem s různým postižením. Tyto zkušenosti a cestování po světě mě osobně obohatily. Diverzitu chápu jako obrovský přínos pro nás všechny.

Mám zkušenosti s vedením globálních týmů, byla jsem členkou správních rad mezinárodních organizací na podporu žen, dětí a lidských práv. např. UNICEF. V současnosti jsem aktivní v několika platformách na podporu žen.

V OPIM facilituji a moderuji různé eventy, především podcasty.
Tomáš Drvota
Frontend Developer
Zabývám se především webdevelopmentem a online marketingem. Kóduji weby, řeším SEO a provozuji e-shopy. S tvorbou webových stránek jsem začal již při vysoké škole.

Stojím za vznikem eSoulu, digitální (ne)agentury, která spojuje freelancery. Zkušenosti mám jak s malými weby, tak se stránkami velkých společností a e-shopy.

Na práci mě baví svoboda, nezávislost a to, že každý den přinese novou výzvu, kterou je potřeba vyřešit.

V OPIM mám na starost web aplikace Diversity Talent pool a její frontend.
Tereza Kosnarová Venerová
Uživatelský výzkum
Jsem výzkumnice a práce s daty je pro mě radost. Věnuji se UX, metodě design thinking a facilitaci přes 15 let.

Vždy se snažím porozumět problémům, které uživatelé mají
a k jejich řešení přistupuji zodpovědně, s empatií a pokorou. Na výzkumech
a testování s uživateli mě baví rozmanitost vnímání problémů.

V týmu OPIM působím jako výzkumnice a facilitátorka vzdělávacích programů a eventů. Nejen našim partnerům, ale také kandidátům kladu zvídavé dotazy
a snažím se porozumět jejich potřebám a obavám, abychom mohli nacházet správná řešení.
Eva Švejdarová
Lektorka a facilitátorka - leadership
Problematice diverzity, inkluze a interkulturní komunikace se věnuji přes 20 let. Různorodost v nejširším slova smyslu je součástí mého osobního i profesního života. Mnoho let jsem žila, studovala a pracovala ve Španělsku a ve Spojených státech amerických.

Rozvoji lidského kapitálu se věnuji ve své práci na univerzitě, v konzultantské činnosti a ve firemním prostředí. U svých studentů a klientů se zaměřuji především na rozvoj kompetencí. Specializuji se také na disruptivní myšlení a leadership.

V OPIM co-facilituji workshopy.
Pavla Araudo
Lektorka a facilitátorka - rodová diverzita
K tématu diverzity a inkluze jsem se dostala ze dvou různých stran: nejprve díky studiu speciální pedagogiky a následně v rámci studia genderu a intersekcionality v britském Hullu a španělském Oviedu.

V současnosti se zabývám především institucionální změnou směrem k férovějšímu pracovnímu prostředí. Působila jsem v Centru gender a věda (Sociologický ústav AV ČR) a systematické výuce a poradenství veřejným institucím v oblasti rovných příležitostí a gender mainstremingu.

V OPIM co-facilituji workshopy.


Frank Navrátil
Lektor a facilitátor - Mindfulness
Narodil jsem se v Kanadě a od roku 1998 žiji v České republice. Jsem vystudovaný lékař přírodní medicíny, kouč a lektor se zaměřením na duševní a mentální zdraví. Přes 25 let učím, provázím a konzultuji lidi, aby vědomě vylepšovali svoji psychickou, mentální a duševní rovnováhu.

Jsem tvůrcem techniky "Middle Way Mind Training", kterou učím tak, aby ji lidé mohli jednoduše využít v práci i mimo ní. Má vášeň je předávat lidem jednoduché praktiky a metody, aby zmírnili stres, úzkosti, vyhoření a zvýšili radost, spokojenost, vylepšili komunikaci a mezilidské vztahy.

Facilituji workshopy, webináře a konzultuji skupiny nebo jednotlivce, online nebo offline. Můj rodný jazyk je angličtina, lektoruji také v češtině.